PLANT ET TRÆ

Investér i et grønnere Danmark, for vi lader 100 % af din donation gå til frikøb af sårbar natur. 

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof. Derfor er en de mest bæredygtige måder at bekæmpe klimaforandringerne på at plante flere træer rundt i verdenen. Hos Plant et Træ har vi et mål om, at skabe en positiv miljømæssig forskel ved at plante flere træer. Dette gør vi således, at træerne kan opsuge endnu mere af den menneskeskabte CO2, som ellers ryger ud i atmosfæren, der lægger sig som en dyne og er den altovervejende årsag til global opvarmning og dermed klimaforandringerne.

0
Volunteers worldwide
0
Active projects
0.8M
Donated
0
Volunteers worldwide
0
Active projects
0.8M
Donated

VI HAR BRUG FOR DIG OG FLERE TRÆER

Skove er det mest effektive redskab, som vi har i dag, til at suge CO2 ud af atmosfæren. Skove bliver populært anerkendt jordens lunger, og ifølge FN’s Klimapanel er mere skov et vigtigt bidrag til at bekæmpe vores CO2-aftryk.

Større og flere skove er ikke blot godt for klimaet. Det giver samtidig renere drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv, nye områder til danskernes friluftsliv og klimavenlige træprodukter, som lagrer CO2 og erstatter klimatunge materialer stål og beton i byggeriet.

VORES VÆRDIER

Tænk stort. Plant i små skridt.

GØR EN FORSKEL I DAG

Regnskovene forsvinder bid for bid – og tusindvis af truede dyr og planter mister deres levesteder. Vær med til at gøre en forskel i dag.

ET LILLE SKRIDT MOD NOGET STØRRE

Set fra et overordnet perspektiv, kan det virke ligegyldigt at plante ét enkelt træ. Men hvis vi står sammen, er dette vores bedste mulighed for at hjælpe i den rigtige retning, i kampen om at redde klimaet. Træerne optager nemlig CO2 fra luften, hvor det herefter omdanner det til glukose ‘sukker’ samt ilt. Dette betyder, at brug af træ næsten ikke belaster atmosfæren. Vores mål er at fremme miljøbevidsthed og engagere enkeltpersoner i miljøvenlig adfærd ved at tilbyde dem levedygtige løsninger på at blive træejere.

GØR EN FORSKEL OG PLANT ET TRÆ

Vi giver dig muligheden for at gøre en grøn og positiv miljømæssig forskel for vores klima, ved at donere penge til at plante træer. Hver krone du donerer går ubeskåret til plantning af træer. Vores loyale og trofaste samarbejdspartnere tager sig af plantningen og vedligeholdelsen af træet i hele dets levetid. 

Klimaforandringerne er den vigtigste kamp mod uret, som vi nogensinde har stået over for. At plante træer er vores og Bambui’s måde at investere i de fremtidige generationer på.

TRÆERNES BETYDNING

Træer er fundamentale for vores verden, og de danner grundlaget for mange naturlige økosystember. Ifølge FN er træplantning en af de mest effektive og vigtige indsatser, vi kan gøre for miljøet, fordi træer b.la. opsuger og binder flere tons kvælstof (CO2), som er en af de største trusler mod vores klima.

Træer anses som at fungere som en ‘støvsuger’ på vores planet. Gennem træets blade og bark suges skadelige stoffer op gennem træet, og frigiver rent ilt. Det er ikke kun CO2 træet optager, de kan optage en række skadelige stoffer. Endvidere kan et enkelt træ, være hjemsted for hundrede vis af insekter, pattedyr, svampe m.fl. Træer er herved med til at skabe et godt dyre- og plantemiljø, hvilket er vigtigt for både klima, natur og menneskeheden.

PLANT ET TRÆ MODTAGER STØTTE

Hos Plant et Træ modtager vi støtte fra mennesker, virksomheder, fonde og kommuner, der gør at vi kan plante gratis. Alle disse er med til, at skabe en positiv forskel for vores miljø, og støtter vores arbejde, da vi opnår flere ressourcer til at kunne øge kendskabet til træerne og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst.